With a strong performance, Shigekazu Moriyama was able to overcome a chombo for declaring an invalid winning hand, and still pass into the top 16.

VEGAS, USA - The 11th hanchan is over, and the top two players from each table get to move on to the final 16. The top 16 consist of:

TOMOTAKE, Masaharu
UOTANI, Yuumi
YAMADA, Hiroyuki
YAMADA, Manabu
NAKAMURA, Yutaka
NAKAMURA, Shingo
YAMAWAKI, Chifumi
TOMOZOE, Toshiyuki
MORIYAMA, Shigekazu
AKASHI, Minako
YOSHIDA, Yukio
HIRVOLA, Ossi
KONNO, Shintaro
MASUDA, Ryuichi
WEINGUNY, Lena
TAKEDA, Katsuo.

Table Name        Table Name      
1 TOMOTAKE, Masaharu -9.3 26.4 17.1 5 YAMADA, Hiroyuki -26.2 36.9 10.7
  AOI, Yurika 9.3 -22.1 -12.8   YAMADA, Manabu 28.1 -15.8 12.3
  UOTANI, Yuumi 29.7 -11.3 18.4   KONDO, Kazuo 9.1 -34 -24.9
  UCHIKAWA, Kotaro -29.7 7 -22.7   KUROKI, Masao -11 12.9 1.9
    0 0       0 0  
2 NAKAMURA, Yutaka 8.5 24.1 32.6 6 NISHIJIMA, Kazuhiko 14.3 -15.5 -1.2
  KUROSAWA, Kouichirou -14 -11.3 -25.3   MITO, Ryosuke -39.2 -28.5 -67.7
  NAKAMURA, Shingo 31.4 -24.6 6.8   YAMAWAKI, Chifumi -17.3 45 27.7
  FRANCKS, Zachary -25.9 11.8 -14.1   TOMOZOE, Toshiyuki 42.2 -1 41.2
    0 0       0 0  
3 MORIYAMA, Shigekazu 22.3 -10.2 12.1 7 YOSHIDA, Yukio 21.4 24 45.4
  SAKAI, Hidetaka -13.9 -29.8 -43.7   SUGIURA, Kansuke -19.6 -29.7 -49.3
  KIKUHARA, Masato 5.5 -19.2 -13.7   HIRVOLA, Ossi 4.9 -2.4 2.5
  AKASHI, Minako -13.9 39.2 25.3   KUSABA, Tomoko -7.7 8.1 0.4
    0 -20       -1 0  
4 TAKEDA, Yuki -10.9 -20.6 -31.5 8 WEINGUNY, Lena 21.8 7.4 29.2
  KONNO, Shintaro 35.1 4.9 40   NIKAIDO, Aki -44.3 -9.4 -53.7
  LESTER, Martin -35.4 -9.1 -44.5   GULMANS, Martijn -9.5 -34.7 -44.2
  MASUDA, Ryuichi 11.2 24.8 36   TAKEDA, Katsuo 32 36.7 68.7

 

Comments

Subscribe:
  • No comments found

Post comment as a guest

0