Thursday 30 July 2015

Jeju Island Is A Beautiful Setting For The Fourth World MCR Mahjong Championship in November

Jeju Island

JEJU, South Korea - The fourth iteration of the MCR World Mahjong Championship, as hosted by the World Mahjong Organization, will be held this November on Jeju Island, South Korea.

readmore


Related Articles

No related articles found


World Championship Mahjong 2007 Team Results

 

RANK. Team Scores of the Team
CP TP
1 China Shanxi Jiexiu 3335 94
2 China Shanghai Zhangjiang 2517 83
3 Japan Mahjong Sport Association Osaka 1762 80
4 Japan Mahjong Sport Association Tokyo 2376 79
5 China Orient Qinghua Beida 2371 79
6 China Orient Shuimu Weiming 1890 77.5
7 China Pin Jing Hu Huiguan 1825 75.5
8 China Guizhou Qiannan 1725 74
9 Mahjong Museum 572 65
10 China Shanxi 471 64
11 Rotterdam 125 63
12 Japan Mahjong Union?? 730 62.5
13 China Xinjiang 800 59
14 Japan Mahjong Union?? -202 59
15 The Holy All I Ance 524 58
16 China Liaoyang 533 57
17 France Rouge 503 56
18 Danish Red Dragons 315 56
19 Japan Mahjong League?A -317 56
20 China Jinqian Liandui 197 51.5
21 France Bleu -398 51.5
22 Japan Mahjong Union  C -667 51
23 Austria -157 50
24 Danish White Dragons -697 50
25 Japan Mahjong Union?B -739 50
26 D4 -521 49.5
27 Japan Mahjong Union?D -1477 47.5
28 Japan Mahjong Association -1035 46
29 Mahjong friends -1038 46
30 Andy Dragons -1578 45
31 Golden Dragon -1501 42
32 Rhododendron -1719 36
33 Jade -1398 34
34 China Jingjinlu Liandui -1994 30
35 China Haci Hongpu -3361 20.5
36 Mahjong Players Association of America -3560 17

Mahjong News | Copyright © 1997-2015 | About Us | Sitemap | Contact